Download algemene voorwaarden

1. Alle betwistingen in verband met de facturen of de leveringen of werkzaamheden waarop ze betrekking hebben, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van koophandel van Gent of het Vredegerecht van het Eerste Kanton Aalst.

2. Nazicht van de materialen op het gebied van hoeveelheid, kwaliteit, uitzicht, gedane behandeling dient bij aflevering te gebeuren. Indien de koper of opdrachtgever geen gebruik maakt van zijn controlerecht, kan hij hieromtrent nadien geen klachten meer overmaken.

3. Elke betwisting in verband met deze levering dient kenbaar gemaakt te worden bij aangetekend schrijven binnen de veertien dagen na de datum van ontvangst. Na die datum doet de koper of opdrachtgever formeel afstand van ieder protest.

4. De leveringstermijn op de website is slechts een indicatie van de wens van de koper of opdrachtgever en maakt geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen.

5. De firma Merlyn is gehouden de haar verstrekte opdrachten naar het vermogen en binnen een redelijke termijn te verrichten en aanvaardt alle aansprakelijkheid voor verlies en elke normaal uitvoerbare vakkundige behandeling.

6. Al de goederen en diensten blijven eigendom van de verkoper, tot volledige betaling van de factuur.

Merlyn Webshop

Daalstraat 2 - 9420 Erpe-Mere - België - 053/84 18 27 - www.merlyn.be - info@merlyn.be

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.